Naposledy aktualizováno: 06.09.2023 14:36:11
Na úvodní stranu

Knihovna Josefa Čapka v Želivě

 

 

Zřizovatelem knihovny je Obec Želiv

 Evidenční číslo knihovny přidělené MK ČR: 0732/2002 

 

 Jméno malíře a spisovatele Josefa Čapka získala želivská knihovna do svého názvu v prosinci roku 2004 se souhlasem rodiny Dostálových.

 Byla tak uctěna památka Josefa Čapka, který byl právě zde v Želivě zatčen 1. září 1939 a zbytek života až do své smrti prožil v koncentračních táborech. Zemřel v dubnu roku 1945. Čapkovo zatčení připomíná pamětní deska ve vchodu do obecního úřadu.

 

 

 

V roce 1997 byla v Želivě dokončena výstavba nového Obecního úřadu a knihovna se sem, do dvou podkrovních místností, přestěhovala v polovině téhož roku. Byl dokoupen nový nábytek a starší regály upraveny tak, aby odpovídaly podmínkám umístění. Místnost s půjčovním stolem je z velké části věnována dětem, ve vedlejší místnosti je uložen fond beletrie a naučné literatury pro dospělé. Knihovna má vyčleněnu příruční literaturu  a buduje  fond regionální literatury, doplněný o novinové výstřižky a medailónky regionálních osobností. Jeden ze dvou panelů na boku regálů je věnován vzpomínce na Josefa Čapka, druhý panel je věnován regionálním osobnostem Želiva a okolí. Knihovnice připravují soutěže pro děti, podílejí se na přípravě zábavných společenských akcí v obci a vedou jejich fotodokumentaci. Přispívají také do čtvrtletníku „Želivské ozvěny“.