Naposledy aktualizováno: 25.01.2018 08:51:38
logo

Knihovna Josefa Čapka v Želivě

2013

 

09. 12. 2013 - Vánoční pohádky s krtečkem a vystřihování papírových andělíčků, 9 dětí

 

11. 11. 2013 - O dobru a zlu v podádkách a v životě, 10 dětí

 

30. 9. 2013 - Týden knihoven- Kluci nemají rádi pokádky? Hádání pohádek z nápovědy a obrázků. 20 dětí dostalo malované kamínky. Výstavka fotografi z akcí v knihovně. Knihovna byla otevřena pro veřejnost nejen dva dny v týdnu, ale od pondělí do pátku.

 

23. 9. 2013 - Celá družina ZŠ ( 22 dětí) v knihovně, seznámení prvňáčků

knihovnou a knihami. 

 

27. 6. 2013 - Poslední návštěva dětí z družiny před prázninami. Povídáme si o "Pohádkovém lese  u Malé přehrady."

 

10. 6. 2013 - I hra je cvičení - umíme prohrávat? Pexeso.

 

27. 5. 2013 -  Pověsti O založení želivského kláštera a O sedmi pannách.

 

29. 4. 2013 - Pověsti O poustevníkovi a Paní skále. Vyráběli jsme přáníčka

ke dni  matek.

 

11. 4. 2013 - Vyhlášení nejlepšího čtenáře školního roku 2012/2013. Matoušek,

žák 3. třídy ZŠ byl odměněn diplomem, šerpou s nápisem Nejlepší čtenář, knihou           a plyšovou hračkou, za přítomnosti pana starosty, maminky a celé jeho třídy.

                  

8. 4. 2013 - Želivské pověsti: Zachráněný opat a O skále Převorce.

 

4. 4. 2013 - Pasování dětí 1. tř. ZŠ na čtenáře knihovny králem Soběslavem II.,

Pohádka o Knižílkovi a veršovaná pohádka Květuška a její zahrádka od F. Hrubína. 

 

18. 3. 2013 - Velikonoční vyprávění a malování slepičky a kohoutka.

 

13. 3. 2013 - Čtení pohádek v MŠ a hádanky Jiřího Žáčka.

 

8. 3. 2013 - Děti z MŠ v knihovně - představení knihovny a čtení pohádek.

 

25. 2. 2013- Do pohádky za zvířátky. Kreslíme záložky do knih.

 

4. 2. 2013 - Za pohádkou pohádka, Vodník Mihulka a kreslení vodníků.

Vyprávění o masopustu. Obrázky vyvěsíme v knihovně.

 

14. 1. 2013 - Vzpomínka na Josefa Ladu, jeho zimní ilustrace, básničky a hádany

pro děti z družiny ZŠ.

 

2012

 

6. až 21. 12. 2012 - Výstava betlémů ze soukromé sbírky a od pana Borovského v naší knihovně.

 

10. 12. 2012 - Zimní básničky a Myš v peřině od V. Provazníkové - čtou děti z 1. a 2. třídy. Vystřihovánka andělíčka a zdobení vánočního stromečku.

 

26. 11. 2012 - Pohádky babičky Kuličky: Čert Barborka a Mikulášské hádanky a vyprávění o adventu pro děti z družiny ZŠ. 

 

12. 11. 2012 - Druhé strašidelné pohádky pro malé děti. Pak následovaly podzimní hádanky.

 

29. 10. 2012 -  První strašidelné pohádky pro malé děti. Děti z družiny pak vyráběly myšku z vlašského ořechu a papíru. 

 

1. 10. 2012 - Knihovnická pohádka skřítka Knižílka, následovalo vyprávění dětí

o svých babičkách a dědečcích ke Dni seniorů. Pro dospělé výstavka knih o zdraví a bylinkách „Zdravě žít.“

 

11. 6.  2012 - Vyhlášení nejlepšího čtenáře školního roku 2011/2012, odměněného knihou, Matouše Svatka. Pak jsme si četli pohádku B. Němcové Moudrý zlatník.

 

28. 5. 2012 - Hádej, hádej, hadači - cvičení všímavosti s knihami Jiřího Žáčka pro děti z družiny.

 

16. 5. 2012 - Pasování 8 prvňáčků na čtenáře knihovny králem Soběslavem II. a vyprávění o knihách s knihovnickou pohádkou "O nepořádném Pepánkovi."

 

23. 4. 2012 - 100. výročí narození Jiřího Trnky a jeho ilustrace v dětských knihách

 

2. 4. 2012 - "Nejvěrnější čtenáři Knihovny Josefa Čapka v Želivě." Stali se jimi 85letá paní Jarmila Rokoská, která pamatuje místní knihovnu z roku 1945 a o tři léta mladší pan Františk Melichar, znalec historie Želiva a bývalý kronikář, který knihovnu začal navštěvovat již po návratu z vojenské základní služby. Diplom, knižní dárek a slavnostní dort jim předal místostarosta Ing. František dolejš s knihovnicemi. Blahopřejeme, přejeme hodně zdraví a hezkých chvil nad knihami.

 

27. 3. 2012 - 29 děti z MŠ Paraplíčko v knihovně, seznámení s knihovnou, jarní říkanky a básničky.

 

26. 3. 2012  -" Proč se slaví Velkonoce" - křesťanské a pohanské zvyky. Následovala výroba oveček z vyfouknutých vajíček a papíru s 11 dětmi z družiny.

 

12. 3. 2012 - "Pohádkové čtení a vyprávění s pohoštěním jednohubkami k Měsíci čtenářů pro 11 dětí z družiny

 

29. 2. 2012 - "Stopy totality" literatura, novinové výstřižky a vzpomíny na dobu, kdy byl v želivském klášteře internační tábor kněží. Pro 6 zájemce z OA v Humpolci

 

13. 2. 2012 -  " Znáte časopis ABC?" pro 11 dětí z družiny.

 

30. 1. 2012 - "Co všechno a kde, v knihovně najdeme." - informace pro 9 dětí z družiny.

 

16. 1. 2012 - 150. výročí Boženy Němcové " Paní Božena a její pohádky" pro 12 dětí z družiny ZŠ.

 

2011

 

12. 12. 2011 - Vánoční vystřihování sněhových vloček a zdobení stromečnku v knihovně s vyprávěním zážitků 10 dětí, prožitých o minulých Vánocích.

 

28. 11. 2011 - Poslední pověst "O Daliborovi" z knihy M. Drijverové "České pověsti pro malé děti," čtená pro 10 dětí z družiny. Výstavka nejlepších pověstí, nakreslených dětmi v letošním roce.

 

29. 11. 2011 - Celé česko čte dětem - Čtení Pohádky o Knižílkovi s vyprávěním o knihách v 1., 2. a 3. třídě ZŠ Želiv

 

14. 11. 2011 - Pověst "Faustův dům" pro 12 dětí z družiny ZŠ a kreslení pověsti.

 

1. 11. 2011 - Pohádkové babičky a knižní hádanky při akci MŠ "Skřítka Podzimníčka" pro 33 předškolních dětí.

 

31. 10. 2011 - "O rytířích z Blaníku" s kreslením pověsti pro 10 dětí z družiny ZŠ.

 

10. 10. 2011 - "Jak se stavěl Karlův most." Pověst Martiny Drijverové pro 13 dětí z družiny a kreslení pověsti.

 

26. 9. 2011 - Kde se vzal lev v našem znaku? Pověst o Bruncvíkovi pro 11 dětí z družiny ZŠ.

 

30. června 2011 - Při slavnostním závěru školního roku v ZŠ dostaly děti z 1. třídy knižní odměnu.

 

20. června 2011 - Vyhodnocení soutěže"Opravdu umím číst?" a sladká odměna pro 8 dětí.

 

1. června 2011 - Proč naše knihovna nese jméno Josefa Čapka, a jako doplněk želivské    

pověsti pro školu v přírodě z Prahy.

 

30. května 2011 - Čteme a malujeme České pověsti M. Drijverové s dětmi z družiny.

  

5. května 2011 - Pohádka "O neposlušném Pepánkovi" s vyprávěním o knihách a písničkami pro prvňáčky.

 

2. května 2011 - České pověsti Martiny Drijverové pro družinu ZŠ.

 

31. března 2011 - Pasování prvňáčků ZŠ Želiv na čtenáře knihovny.

 

24.1. - 31.5.2011 - Soutěž pro děti 2. - 5. tříd ZŠ Želiv - "Opravdu umím číst."

 

24. ledna 2011 - Hrajeme si na básníky - doplňování veršů.

 

21. ledna 2011 - Knihovnicko-informativní výchova pro 6. třídu Základní školy Želiv.

 

14. ledna 2011 - Popletená česká přísloví a jejich správné znění z Velké knihy básniček a pohádek Jiřího Žáčka.

 

10. ledna 2011 - Hádanky a rébusy od Jiřího Žáčka.

 

2010

 

20. prosince 2010 - Vánoční povídání s kocourem Mikešem z knihy Josefa Lady.

 

3. prosince 2010 - spolupráce knihovny a školy: knihovnice Mikulášem v ZŠ.

 

22. listopadu 2010 - "Kdo je Mikuláš?" - čtení a vyprávění o zvycích a obyčejích.

 

25. října 2010 - akce "Umíme číst?" - povídání o knihách a společném čtení.

 

4. října 2010 - čtení na pokračování v akci "Celé Česko čte dětem."

 

27. září 2010 - děti měly podle čtených ukázek uhodnout pohádky Boženy Němcové.

  

13. září 2010 se v knihovně četly pohádky Ondřeje Sekory.

 

Každé druhé pondělí se od 13 hodin v knihovně konají besídky o knihách pro družinu ZŠ.

 

12. června 2010 účinkovalo v Pohádkovém lese, připravovaném Občanským sdružením Jeřabiny v Želivě, také devět dětských čtenářů knihovny.

 

12. května 2010 bylo v knihovně pasováno králem Soběslavem II. na „Čtenáře a ochránce knih“ 10 dětí z první třídy ZŠ Želiv.  (x)

 

26. dubna 2010 byla oceněna knihou pohádek Karla Jaromíra Erbena nejlepší dětská čtenářka. (x)

 

V březnu až červnu 2010 přicházely děti z družiny ZŠ Želiv na pohádky s pohádkovou babičkou (x)

 

18. března 2010 nám děti z MŠ Paraplíčko chtěly prodat „Babu Zimici,“ ale nikdo ji nechtěl, a tak jsme si raději vyprávěli o kamarádkách knížkách.¨

 

V únoru 2010 jsme si třikrát vyprávěli, jak se slušně chovat, aby nás lidé měli rádi.

 

2009

 

21. prosince 2009 jsme vyráběli vánoční andělíčky.

 

5. října 2009 přijely na milou návštěvu knihovnice z Městské knihovny Jihlava.

 

V říjnu 2009 malovaly děti obrázek z nejmilejší pohádky.

 

30. dubna 2009 - Čarodějnice v knihovně.

 

26. března 2009 pasování 11 dětí z  1. třídy ZŠ na "Čtenáře a ochránce knih". Zároveň proběhla soutěž o nejkrásnější knižní záložku

.